Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
31 marca bieżącego roku odbył się wykład otwarty przeprowadzony przez Pana Jarosława Przybyła z Działu Rozwoju Sieci Biznesowej GPW. Tematem wykładu były ;produkty strukturyzowane (ETP). Prelegent przedstawił charakterystykę tych produktów, ;ich konstrukcję oraz w jaki sposób można na nich zarabiać, a także pokazywał strategie inwestycyjne w zależności od ryzyka jakie jesteśmy w stanie ponieść. ; Dlaczego warto inwestować w giełdowe produkty strukturyzowane? 1. Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i o emitencie; 2. Różnorodność strategii: Ochrona kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty gwarantujące ochronę kapitału); Osiąganie wyższych zysków niż przy bezpośredniej inwestycji w produkt bazowy (produkty z wbudowaną dźwignią); Zarabianie na wzrostach albo na spadkach instrumentów bazowych (certyfikaty typu long i short); Łatwy dostęp do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut); ; 3. Elastyczność - możliwość sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym i wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta; 4. Przejrzystość - znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument; 5. Dostępność - wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim; 6. Niskie koszty - prowizja za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych taka sama jak dla transakcji na akcjach na GPW.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt