Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów WSIiZ podjęły nową inicjatywę zakładającą wspieranie młodych naukowców (doktorantów) będących u progu kariery naukowej, poszukujących inspiracji i wymagających wsparcia ze strony doświadczonej kadry naukowej. ; Celem seminariów jest przygotowanie doktorantów do prezentacji koncepcji pracy doktorskiej na forum katedry i wydziału uczelni, na której planowana jest obrona dysertacji naukowej, a także wykształcenie umiejętności publicznych wystąpień i autoprezentacji doktoranta. ; Prelegentem pierwszego, pilotażowego, spotkania będzie mgr Joanna Hady, która przybliży temat swoje pracy doktorskiej Wykorzystanie analizy obwiedni danych w badaniu efektywności zakładów opiekuńczo-leczniczych". Seminarium odbędzie się w terminie: 16.04.2014 r.,godz. 11 30 w sali RA 220. ; Celem usystematyzowania spotkania, seminarium podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza część dotyczyć będzie m.in. omówienia tematu, zasadności jego podjęcia przez doktoranta, a także zastosowanej przez niego metodologii badawczej. Część druga przeznaczona zostanie na dyskusję przewidującą możliwość ustosunkowania się audytorium do wystąpienia prelegenta i podjętego w jego trakcie tematu. ; Seminarium stanowi niebywałą okazja do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć w obszarze przygotowywanej rozprawy doktorskiej i jednocześnie poddanie jej krytycznej ocenie zgromadzonemu audytorium. Tym samym zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekonomiczną do zgłaszania propozycji tematów kolejnych wystąpień.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt