Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów WSIiZ podjęły nową inicjatywę zakładającą wspieranie młodych naukowców (doktorantów) będących u progu kariery naukowej, poszukujących inspiracji i wymagających wsparcia ze strony doświadczonej kadry naukowej. Pierwsze spotkanie z cyklu Seminariów u Ekonomistów odbyło się 16.04.2014 r., a jego prelegentem była mgr Joanna Hady, która przybliżyła tematykę oraz metodologię swojej pracy doktorskiej pt. Wykorzystanie analizy obwiedni danych w badaniu efektywności zakładów opiekuńczo-leczniczych". Dzięki obecności reprezentantów katedr Wydziału Ekonomicznego, możliwe było poddanie krytycznej ocenie projektowanej pracy doktorskiej. Z uwagi na to, że seminaria tego rodzaju stanowią niebywałą okazję do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć w obszarze przygotowywanej rozprawy doktorskiej zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekonomiczną do zgłaszania propozycji tematów kolejnych wystąpień.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt