Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Studentki Koła Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej (działającego przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych) – Pani Angelika Gumieniak i Pani Karolina Palimąka w dniu 13.05.2014 wzięły udział w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Podczas konferencji przedstawione zostały referaty pt. Wiedza finansowa studentów oraz Przyszłość pieniądza- wirtualne waluty a może waluta globalna?. ; Dzień później tj. 16.05.2014 studentki uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki pt. Przedsiębiorczość i Zarządzanie w Gospodarce Opartej na Wiedzy, która odbyła się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Studentki przedstawiły tam wspólnie referat pt.: Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego. Obecność na tych konferencjach to kolejne cenne doświadczenia, które z pewnością przełożą się na korzyści w kształtowaniu ich rozwoju naukowego. ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt