Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
27 maja 2014 w Nowinach pojawiły się informacje o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wśród specjalistów Uczelni wymienieni zostali m.in. Dyrektorowie Instytutu Badań i Analiz Finansowych – Prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg Dyrektor Generalny IBAF, Dr Tomasz Skica Dyrektor ds. Badań i Nauki w IBAF oraz Dr Jacek Rodzinka Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF. ; Jak wynika z komentarza Wojciecha Misiąga i Jana Misiąga, autorów raportu nt. wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej z prawie 200 mld zł wydatków poniesionych ze środków unijnych w latach 2004–2011 ponad 60 proc. przeznaczono na dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz na budowę i modernizację dróg. Lata 2014– 2020 to już prawdopodobnie ostatni okres, w którym Polska może liczyć na znaczące wsparcie z UE. Zatem pieniądze, jakie trafią do Polski, należy wykorzystać lepiej, budując gospodarkę, która po 2020 r., będzie zdolna radzić sobie bez pomocy z zewnątrz. Wymaga to dużych zmian w świadomości zarówno tych, którzy o środki unijne będą się ubiegali, jak i tych, którzy nimi zarządzają. ; Ważnym problemem polskiego społeczeństwa jest także stosunkowo niska świadomość ekonomiczna i finansowa społeczeństwa. Ponad połowa rodaków nie wie, czym jest parabank, nawet jeśli korzysta z jego usług - zauważa dr TOMASZ SKICA, kierownik Katedry Finansów WSIiZ. Badania wykazują, że aż 54% respondentów nie potrafi odpowiedzieć, czym jest para bank przy czym aż 3-4 mln Polaków korzysta z jego usług. Doktor Jacek Rodzinka podkreśla z kolei jak ważne jest świadome ubezpieczanie się, przewidywanie zdarzeń oraz potencjalnych ich następstw. Świadomość istnienia instrumentów finansowych zabezpieczających nas przed codziennym ryzykiem jest współcześnie swego rodzaju abecadłem wiedzy ekonomicznej. Niemniej jednak jak pokazują wyniki różnych analiz, Polacy nadal nie czytają podpisywanych umów, a posiadana wiedza często nie wystarcza, aby poprawnie porównać oferty ubezpieczeniowe. Doświadczenia te pokazują jak ważne jest budowanie świadomości ekonomicznej Polaków. Dlatego też WSIiZ i IBAF wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku posiadają ofertę skierowaną w zasadzie do każdej grupy wiekowej, począwszy od dzieci (program Rzeszowskiej Akademii Inspiracji), przez studentów kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość, słuchaczy studiów podyplomowych, a kończąc na seniorach (Akademia 50+). ; ; IBAF w Nowinach ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt