Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Świadomość finansowa jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dzięki niej jest on w stanie poruszać się w społeczeństwie. Wiedza finansowa to dostrzeganie zależności towarzyszących zjawiskom finansowym i przewidywanie ich możliwych skutków. Im większa świadomość finansowa człowieka tym bardziej racjonalnie podejmuje on decyzje ekonomiczne. Dlatego bardzo ważne jest to, aby każdy młody człowiek, rozpoczynający samodzielne życie posiadał umiejętności, które pozwolą mu ocenić swoją sytuację finansową, określić związane z nią priorytety i oszacować towarzyszące im ryzyko. ; Koło Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej działające przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w okresie kwiecień - czerwiec 2014 r., przeprowadziło badanie dotyczące wiedzy finansowej studentów. Badanie opierało się na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów z różnych Uczelni w Polsce. Badaniem objęto takie ośrodki akademickie jak Rzeszów, Zamość, Kraków i Wrocław. Motywem przewodnim ankietyzacji było zweryfikowanie poziomu wiedzy finansowej studentów różnych kierunków studiów (nie tylko finansowych) oraz uczelni o różnym profilu. ; W celu zapoznania się z wynikami ankiety zapraszamy do pobrania raportu. Wiedza Finansowa Studentów

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt