Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów WSIiZ od kwietnia br. podjęły ;inicjatywę zakładającą wspieranie młodych naukowców (doktorantów) będących u progu kariery naukowej, poszukujących inspiracji i wymagających wsparcia ze strony doświadczonej kadry naukowej. ; Celem seminariów jest przygotowanie doktorantów do prezentacji koncepcji pracy doktorskiej na forum katedry i wydziału uczelni, na której planowana jest obrona dysertacji naukowej, a także wykształcenie umiejętności publicznych wystąpień i autoprezentacji doktoranta. ; Prelegentem kolejnego spotkania będzie mgr Małgorzata Leśniowska, która przybliży temat swojej pracy doktorskiej Proces diagnozowania jednostek chorobowych przez lekarzy przy zastosowaniu analizy bayesowskiej". Seminarium odbędzie się w terminie: 02.07.2014 r., godz. 11 00 w sali RA17. ; W ramach seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia: cel pracy, problem badawczy, zastosowanie analizy bayesowskiej w dziedzinach badawczych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Ponadto, zostanie przedstawione umiejscowienie pracy w ekonomii jak i wstępna hipoteza badawcza. Szczególna uwaga zostanie skupiona na projektowanej metodzie badawczej: przedstawieniu jej zalet jak i ograniczeń, wskazaniu dlaczego akurat ta metoda jest godna polecenia w kontekście ochrony zdrowia. ; Ważnym elementem seminarium będzie dyskusja z udziałem zgromadzonego audytorium, dająca możliwość spojrzenia na w/w temat od strony innych naukowców, poddających przygotowywaną pracę konstruktywnej krytyce. Jednocześnie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekonomiczną do zgłaszania propozycji tematów kolejnych wystąpień.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt