Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
27 maja 2014 r., w Nowinach pojawiły się informacje o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wśród specjalistów Uczelni wymienieni zostali m.in. Dyrektorowie Instytutu Badań i Analiz Finansowych – Prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg Dyrektor Generalny IBAF, Dr Tomasz Skica Dyrektor ds. Badań i Nauki w IBAF oraz Dr Jacek Rodzinka Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBAF. ; Jak wynika z komentarza Wojciecha Misiąga i Jana Misiąga, autorów raportu nt. wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej z prawie 200 mld zł wydatków poniesionych ze środków unijnych w latach 2004–2011 ponad 60 proc. przeznaczono na dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz na budowę i modernizację dróg. Lata 2014– 2020 to już prawdopodobnie ostatni okres, w którym Polska może liczyć na znaczące wsparcie z UE. Zatem pieniądze, jakie trafią do Polski, należy wykorzystać lepiej, budując gospodarkę, która po 2020 r., będzie zdolna radzić sobie bez pomocy z zewnątrz. Wymaga to dużych zmian w świadomości zarówno tych, którzy o środki unijne będą się ubiegali, jak i tych, którzy nimi zarządzają. ; Ważnym problemem polskiego społeczeństwa jest także stosunkowo niska świadomość ekonomiczna i finansowa społeczeństwa. Ponad połowa rodaków nie wie, czym jest parabank, nawet jeśli korzysta z jego usług - zauważa dr Tomasz Skica, kierownik Katedry Finansów WSIiZ. Badania wykazują, że aż 54% respondentów nie potrafi odpowiedzieć, czym jest parabank a jednocześnie aż 3-4 mln Polaków korzysta z jego usług. Doktor Jacek Rodzinka podkreśla z kolei jak ważne jest świadome ubezpieczanie się, przewidywanie zdarzeń oraz potencjalnych ich następstw. ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt