Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Szanowni Państwo ; W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Projektu pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: ; Usługę w zakresie projektowania stron www - działania promocyjne ; Szczegóły w załączniku ; Zapytanie ofertowe

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt