Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 26.09.2014 r. w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (IBAF) W Rzeszowie odbyło się kolejne z cyklu Seminarium u Ekonomistów . Tematem seminarium była prezentacja wybranych problemów konstrukcji nowego systemu finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie;na podstawie przygotowanego przez zespół IBAF pod kierownictwem Wojciecha Misiąga (na zlecenie MSZ) raportu pt.: Założenia Reformy Finansów samorządu Terytorialnego na Ukrainie ; W seminarium udział wzięli pracownicy Uczelni, studenci kół naukowych, przedstawiciele administracji samorządowej oraz mediów. W wystąpieniu przedstawiono główne założenia konstrukcji reformy samorządowej na Ukrainie wraz z omówieniem potencjalnych ich konsekwencji dla obecnego kształtu finansów publicznych na Ukrainie. Seminarium było efektem realizacji projektu badawczego wykonanego przez IBAF oraz pracowników Katedry Finansów WSIiZ w Rzeszowie.; ; Już dziś zapraszamy na następne seminarium, którego tematem będzie "Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych" (24 paźdzernika). ; Galeria zdjęć z seminarium

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt