Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 24.10.2014 r., odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Seminaria u Ekonomistów. Tematem wystąpienia, które zaprezentowała mgr Joanna Hady, była Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych. ; Poszukiwanie efektywności podmiotów leczniczych w Polsce ma szczególne znaczenie z punktu widzenia ich roli w gospodarce. Jedną z najpopularniejszych metod szacowania wielokryterialnej efektywności w przypadku podmiotów leczniczych jest metoda analizy obwiedni danych (DEA). Uzyskane w wyniku zastosowania metody DEA dane, dostarczają cennych informacji zarządczych i niosą istotne informacje o gospodarności jednostki, a także jej efektywności względem instytucji sektora opieki zdrowotnej. ; W piątkowym seminarium udział wzięli pracownicy Uczelni, studenci z kół naukowych działających przy IBAF, a także przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium pt.: Instytucje parabankowe w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów, które odbędzie się 21 listopada 2014 roku. ; Galeria zdjęć z seminarium

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt