Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 12. grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Seminaria u Ekonomistów. Tym razem tematem seminarium były wyniki badań pt. Wiedza finansowa studentów. ; Na seminarium poprowadzonym przez mgr Aleksandrę Wojnarowską - Dygdoń przedstawiony został raport z badań przeprowadzonych w okresie od kwietnia do maja bieżącego roku. Celem badań było zbadanie poziomu wiedzy finansowej oraz identyfikacja świadomości finansowej respondentów. ; Dyskusji zostały poddane tematy związane m. in. z rolą poszczególnych jednostek w kształtowaniu świadomości finansowej zarówno obecnych jak i przyszłych studentów. Uczestnicy seminarium wymienili swoje opinie na temat współczesnego poziomu edukacji finansowej w Polsce zderzając ten pogląd z sytuacją na Uczelni. ; W grudniowym seminarium udział wzięli pracownicy oraz studenci Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt