Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
20 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Seminaria u Ekonomistów. Tym razem seminarium poświęcone było algorytmom podziału środków publicznych. ; Seminarium poprowadzone przez kierownika projektu badawczego, prof. nadzw. dr Wojciecha Misiąga, było podsumowaniem badania, którego celem było ustalenie faktycznych zasad i priorytetów polityki regionalnej w Polsce. Badanie opierało się na założeniu, iż o realnej polityce decydują nie cele i zadania określone w dokumentach strategicznych, lecz instrumenty i mechanizmy stosowane w praktyce zarządzania państwem, w tym – mechanizmy i procedury alokacji środków publicznych, w decydującej mierze rozstrzygające o charakterze prowadzonej polityki regionalnej. ; Na seminarium omówiono i poddano dyskusji wybrane algorytmy podziału środków publicznych w tym m. in. dotyczące podziału środków związanych z ochroną zdrowia, oświatą, szkolnictwem wyższym.; ; W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszów, jak również pracownicy IBAF oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.; ; Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność i już zapraszamy na spotkanie marcowe podczas którego głownym tematem będzie budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego. ; Galeria zdjęć z wydarzenia;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt