Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniach;21-22 maja 2015;roku pracownicy IBAF (dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka), uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.;Zeolitic tuff - the chance for the development of the Polish–Ukrainian cross–border area w Zamościu.;Konferencja została organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamoście we współpracy m.in. z Politechniką Lwowską i Politechniką Lubelską ; Pracownicy Instytutu wygłosili prelekcje na następujące tematy: “Klastry w polityce regionalnej oraz Strategia rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych, prezentując rezultaty prac wykonanych w związku z opracowaną diagnozą stanu i możliwości rozwoju klastra tufów zeolitowych oraz ramami strategii rozwojowej nowotworzonego klastra. ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt