Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 23 października br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się kolejne z cyklu spotkań Seminaria u Ekonomistów. Tym razem tematyka seminarium skupiała się wokół administracji publicznej. Dr Kamila Kurczewska (pracownik Katedry Prawa Administracyjnego WSIiZ), przedstawiła temat pt. Transformacja administracji publicznej. Zdefiniowanie zakresu wsparcia informacyjnego i diagnostycznego niezbędnego dla projektowania efektywnych rozwiązań prawno – organizacyjnych. Prezentacja ukazywała rezultaty dotychczasowych prac badawczych prowadzonych przez Katedrę Prawa Administracyjnego i zainicjowała dyskusję zarówno nad obecnymi, jak i planowanymi działaniami nawiązującymi do implementacji rozwiązań informatycznych w praktyce działalności administracji publicznej. ; ; ; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt