Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 5 października 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim seminarium organizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych przy współpracy z Katedrą Finansów WSIiZ w ramach stałego cyklu pt. Seminaria u ekonomistów. Głównym celem wydarzenia było podsumowanie wyników projektu pt. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01022. ; Agenda spotkania obejmowała następujące wystąpienia: lokalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości (prof. nadzw dr hab. Tomasz Mickiewicz), zróżnicowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości z uwagi na kryterium rodzaju gminy (dr Tomasz Skica), czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości (dr Jacek Rodzinka) oraz wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego - rola kapitału społecznego (dr Elżbieta Inglot-Brzęk). ; W seminarium wzięli udział m.in. Prorektor ds. Nauki WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Katedr: Finansów, Ekonomii, Zarządzania, a także Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii WSIiZ, jak również zaproszeni goście zewnętrzni (m.in. Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju Wydziału Ekonomii UR, dr Małgorzata Wosiek) oraz studenci KN FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia. ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt