Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniach 25-26 września 2017 r. w Mrągowie odbyła się XXVII Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS), pt. Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego. ; Agenda konferencji obejmowała prelekcje z m.in. następujących obszarów tematycznych: dochody ludności aktywnej zawodowo, fundusze i rezerwy kapitałowe, koncentracja strumieni pieniężnych w funduszach ubezpieczeń społecznych, rozwój bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych. ; W konferencji obok przedstawicieli ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Szkoła Główna Handlowa wziął udział ekspert IBAF, dr Jacek Rodzinka."

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt