Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 14 listopada 2017 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej konferencja naukowa pt. Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne z udziałem praktyków, w której udział wzięli pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych, dr Joanna Podgórska i mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz przedstawiając referat pn. "Jakościowy wymiar funkcjonowania podmiotów leczniczych". Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat bieżących problemów ekonomicznych i prawnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Konferencja była okazją do wspólnego spotkania przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych oraz praktyków życia gospodarczego, zajmujących się analizą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt