Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku Seminarium u Ekonomistów. Seminarium poświęcone zostało klasyfikacji rodzajów działalności w polskim sektorze finansów publicznych (SFP). W trakcie spotkania zaprezentowano strukturę obecnej klasyfikacji budżetowej w sektorze, wskazując na związane z nią niedoskonałości, a następnie zaprezentowano klasyfikację COFOG uwzględniającą przełożenie tradycyjnej klasyfikacji budżetowej na układ wydatków według tytułów ekonomicznych. Seminarium było okazją do dyskusji na temat ewidencji operacji finansowych w systemie finansów publicznych, rozbieżności pomiędzy systemami ESA2010 oraz GFS, a także możliwości zaimplementowania w miejsce obecnej klasyfikacji budżetowej systemu COFOG. ; ; ; ; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt