Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych we współpracy z Katedrą Finansów WSIiZ w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 9:30 w sali RA21 organizują spotkanie naukowe w ramach cyklu Seminaria u Ekonomistów poświęcone problematyce prognozowania upadłości przedsiębiorstw. ; ; Tematem majowego seminarium prowadzonego przez mgr Ulyanę Dzyuma-Zaremba będzie Ocena skuteczności podejść metodologicznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w świetle koncepcji badań autorskich. Celem seminarium jest przedstawienie problemu badawczego sformułowanego w ramach pracy doktorskiej, prezentacja opracowanej metodologii autorskiej oraz sformułowanych celów badawczych. ; Seminarium zakończy podsumowanie oraz dyskusja na przedstawiony temat.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt