Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniach 4 – 6 września 2018 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka), uczestniczyli w wymianie naukowej w Stockholm School of Economics w Rydze. W trakcie wizyty odbyły się warsztaty oraz międzynarodowe seminarium naukowe pt. "Students' entrepreneurship skills, new business formation and effective public support for entrepreneurship. The case study of Latvia and Poland". W ramach seminarium prezentowano zagadnienia poświęcone przedsiębiorczości studenckiej, powstawaniu nowych firm oraz efektywnemu wspieraniu przedsiębiorczości przez samorządy i inne podmioty publiczne. Zorganizowane warsztaty, będące uzupełnieniem tematyki seminarium, zostały poświęcone międzynarodowym projektom edukacyjnym i badawczym z obszaru przedsiębiorczości. ; W trakcie spotkania, w którym udział wzięli m.in. Aivars Timofejevs (Head of the Centre for Entrepreneurship Support, SSE Riga), a także dr Kata Fredheim (Director of Development, SSE Riga), wymieniano doświadczenia w zakresie metod oraz programów edukacji przedsiębiorczości stosowanych zarówno w reprezentowanych przez siebie jednostkach, jak i w regionie oraz w kraju. Całości dopełniła dyskusja nad możliwościami współpracy naukowo-badawczej między Instytutem Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie a Stockholm School of Economics w Rydze. ; ; ; ;; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt