Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Pod koniec czerwca, Instytut Badań i Analiz Finansowych, przedstawił swój najnowszy raport zatytułowany „Mechanizmy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Raport końcowy z badania skupił się na trzech istotnych obszarach ekosystemu rolniczego:

  1. Sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich i rolnictwa – w części tej przedstawiono dane dotyczące sytuacji demograficznej terenów wiejskich, infrastrukturalnej oraz finansowej, a także przedstawiono analizę stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz Unii Europejskiej.
  2. Łańcuchach dostaw – zaprezentowano tu łańcuchy dostaw dla poszczególnych typów produkcji rolnych, alternatywne sposoby dystrybucji produkcji, rolę państwa w dystrybucji rolnej oraz opisano grupy producenckie od strony wsparcia w dotarciu do klienta końcowego.
  3. Wsparcie bezpośrednie i pośrednie – w tej części opisane zostały mechanizmy unijne oraz krajowe (z podziałem na budżet państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego) pośrednio oraz bezpośrednio finansujące wsparcie dla rolnictwa. Zostały tu omówione wydatki w ramach wsparcia dla KRUS, Wspólnej Polityki Rolnej, preferencje podatkowe i inne wykorzystywane mechanizmy.

Autorzy zakończyli raport oceną obecnej sytuacji oraz rekomendacjami na przyszłość.

Badanie zostało sfinansowane z udziałem dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cały raport do pobrania tutaj.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt