Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Pandemia koronawirusa wywołała ogromne zmiany w każdej dziedzinie życia. Również dotkliwie odczuła to edukacja. Nauczyciele oraz uczniowie zmagają się w tym trudnym czasie z wieloma problemami. Sporym utrudnieniem w nauczaniu zdalnym okazuje się dostęp do Internetu. Doświadczenia niektórych szkół pokazują, że część uczniów nie ma możliwości uczestnictwa w lekcjach online. Z kolei Ci uczniowie, którzy nie mają problemów natury technicznej są zmęczeni mediami cyfrowymi i wolą rzeczywiste spotkania (por. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nauczanie-zdalne-w-szkolach-RPO-do-men-w-zwiazku-z-covid-19).
 

Ciekawą statystyką jest to, że 57% rodziców i 87% nauczycieli samodzielnie nauczyło się obsługi narzędzi do nauki zdalnej. Obecnie każdy powinien poszerzać swoje cyfrowe kompetencje. W czasie pandemii są one szczególnie ważne i przydatne (por. https://biuroprasowe.orange.pl). Jednakże odsetek uczniów w UE, którzy korzystają z komputera w szkole przynajmniej raz w tygodniu w celach edukacyjnych, waha się od 52% do 59%. Istnieje także duży odsetek uczniów, którzy nigdy lub prawie nigdy nie używali komputera w szkole. Sytuacja ta staje się tym bardziej problematyczna w sytuacji braku nauczania tradycyjnego i konieczności przestawienia się na edukację zdalną. To zupełnie nowa rzeczywistość, z którą od tego roku muszą zmagać się uczniowie niemal z całego świata (por. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Edukacja-cyfrowa_2020-09-22.pdf).

Projekt “IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness” ma na celu zniwelowanie luk w kształceniu kompetencji cyfrowych będących czynnikiem sukcesu biznesowego w XXI wieku. Partnerzy projektu, będący przedstawicielami ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego, mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa europejskiego nt. znaczenia cyfryzacji w biznesie oraz stymulowania współczesnych postaw przedsiębiorczych. Najnowsze raporty oraz aktualności związane z projektem IDEA będą dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony inicjatywy: https://www.ideadigital.eu/index.php. Realizowana przez Instytut Badań i Analiz Finansowych inicjatywa idealnie wpisuje się w obecne realia, a powstająca w ramach projektu wiedza i nowoczesne materiały dydaktyczne mają szansę stanowić skuteczne antidotum na przełamanie stereotypów edukacyjnych i zbudowanie podstaw dla efektywnego przekazywania wiedzy, a przy tym budowania pokładów nowej wiedzy w oparciu o rozwijane kompetencje cyfrowe.

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt