Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na stronie projektu IDEA (www.ideadigital.eu) opublikowany został raport prezentujący efekty mapowania przedsiębiorczości cyfrowej w Chorwacji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Słowacji, Rumunii oraz Polsce. W tworzeniu raportu uczestniczył zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Raport okazał się niezwykle cennym źródłem informacji i uwypuklił szereg kwestii co do których można było snuć pewne przypuszczenia, ale nie można było być ich w 100% pewnym. Tymczasem z uwagi na pandemię i związane z tym przeniesienie znacznej części aktywności zawodowej na rzecz pracy zdalnej, wzrosło zapotrzebowanie kompetencje cyfrowe, aprecjacji uległa ich rola, a praca zdalna przeniosła efektywność realizowanych zadań zawodowych na całkowicie nowy, (a niekiedy nieznany dla niektórych osób), poziom. Sytuacja ta przerosła wszelkie oczekiwania i obnażyła silniej niż dotychczas wszelkie niedomagania i niedostatki związane z tego rodzaju kompetencjami na rynku pracy. Nagle okazało się, że formy kształcenia nie przystają do wymogów cyfrowych gospodarek, a nie wszystkie szkoły i uczelnie potrafią płynnie przestawić się na nauczanie zdalne. Jeżeli już to stanowi problem dla niektórych uczelni, to co można sądzić o oferowanych przez nie programach studiów? Raport dostarcza w tym zakresie interesującej wiedzy, dodatkowo ujmuje on w sposób przekrojowy doświadczenia wszystkich 7 badanych państw. Co więcej raport stanowi źródło cennych informacji na temat tego, w jakim stopniu absolwent studiów wyższych jest przygotowany do pracy w tak dynamicznym i płynnym otoczeniu opuszczając mury uczelni, które (jak wszystko wskazuje) nie zawsze opracowując siatki zajęć prognozują poprawnie potrzeby otoczenia i uwzględniają w nich zmienność warunków w których ich absolwenci wchodzić będą na rynek pracy? To właśnie z myślą o potrzebie odpowiedzi na te pytania i pogłębieniu diagnozy na ten temat powstał powołany wyżej raport. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na stronie (https://www.ideadigital.eu/txt/IDEAcompositePL.pdf).

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt