Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z technologii cyfrowych w obszarze finansów.  Jak wynika z badań Association of International Certified Professional Accountants 11% działów finansowych automatyzuje procesy finansowe, a 17% zamierza wprowadzić tego rodzaju rozwiązania w perspektywie najbliższych czterech lat. Mimo to firmy wciąż relatywnie mało inwestują w rozwój swoich pracowników (por. https://ksiegowosc.infor.pl/). Tymczasem kompetencje cyfrowe stanowią obecnie jeden z ważniejszych elementów budowania indywidualnej przewagi na rynku pracy, a finansjalizacja dotyka niemalże wszystkich dziedzin życia. Mimo, iż transformacja cyfrowa wymaga od uczestników rynku pracy zupełnie nowych kompetencji to większość osób pracujących w działach finansowych dużych firm, nie rozwija swoich umiejętności na tyle szybko, żeby uwzględniały one wpływ, jaki mają na branżę nowe technologie (por. https://ksiegowosc.infor.pl/). Aż 76% organizacji przeznacza na szkolenia swoich pracowników mniej niż 10% całego budżetu przewidzianego na cyfrową transformację. Trudno się zgodzić, ze stwierdzeniem, że proporcje te są poprawne. Nawet najnowocześniejsze wyposażenie IT w sytuacji, w której pracownicy organizacji nie posiadają wymaganych kompetencji cyfrowych nie będzie przekładało się w pełni na oczekiwane efekty informatycznego upgrade(u). Przyczyną jest tutaj nie tylko niewystarczający poziom wiedzy merytorycznej (stanowiący pochodną braku wystarczającego zaangażowania w proces podnoszenia kompetencji cyfrowych), lecz także niewystarczający poziom świadomości na temat roli i znaczenia postępującej digitalizacji każdej ze sfer życia oraz aktywności gospodarczej.
 
We współczesnym świecie koncepcja „long life learnig” nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie. Budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych stanowić powinno integralny element ścieżki zawodowej pracowników zdecydowanej większości branż oraz gałęzi gospodarki. Rozwijane współcześnie koncepcje „digital economy” oraz „digital entrepreneurship” są tego najlepszym przykładem. Odpowiedzią na potrzebę budowania wiedzy i kompetencji cyfrowych w społeczeństwie jest projekt IDEA (https://www.ideadigital.eu/index_pl.php) zakładający inspirowanie przedsiębiorczości, którego współwykonawcami są pracownicy IBAF, eksperci z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Projekt wykorzystując międzynarodową diagnozę umiejętności cyfrowych (https://www.ideadigital.eu/mapping_pl.php) zakłada opracowanie rozwiązań służących nie tylko niwelowaniu deficytów wiedzy w tym zakresie, lecz także kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Autorzy projektu stoją na stanowisku, że to odpowiednio ukształtowane postawy przedsiębiorcze stanowią dźwigar samorozwoju zawodowego wpisującego się w transformację cyfrową gospodarki.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt