Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Inspirowanie Przedsiębiorczości Cyfrowej i Świadomości w Szkolnictwie Wyższym: Raport Końcowy dostępny online na oficjalnej stronie internetowej https://www.ideadigital.eu/index_pl.php?lang=PL  

Celem raportu jest w szczególności mapowanie dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach współpracujących przy projekcie IDEA, określanie typowych trendów w stosowaniu umiejętności cyfrowych w przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk i narzędzi w przedsiębiorczości cyfrowej.

Mapowanie zostało wykonane na poziomie Unii Europejskiej przez partnerów projektu IDEA. Zaproponowali oni zestaw czynników sukcesu i niepowodzeń wraz z zaleceniami ukierunkowanymi na dynamikę przedsiębiorczości cyfrowej w kontekście szkolnictwa wyższego jak i poza nim.

Badanie przeprowadzone przez WSIiZ w Rzeszowie oraz pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych skupiło się na politykach publicznych w obszarze wspierania przedsiębiorczości cyfrowej, stopnia zaawansowania jej rozwoju i roli uczelni wyższych w procesie efektywnego wdrażania i realizacji programów studiów dedykowanych przedsiębiorczości cyfrowej. Badanie WSIiZ oraz IBAF objęło także najlepsze praktyki biznesowe w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej i case study wiodących pod tym względem przedsiębiorstw w Polsce.

Wyniki mapowania i podsumowania dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej posłużą zarówno jako wytyczne do formułowania europejskiej polityki edukacyjnej w dziedzinie umiejętności cyfrowych, a także jako filary rozwoju programów szkoleniowych IDEA.

IDEA jest współfinansowana przez program Erasmus Plus i obejmuje Konsorcjum dziewięciu Partnerów z siedmiu krajów europejskich, tj. Belgii, Chorwacji, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii. Projekt ma na celu podniesienie świadomości instytucji i władz edukacyjnych na temat potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu biznesowego. Poprzez wszystkie te działania IDEA zwiększa szanse na sukces zawodowy studentów z różnych środowisk.

Dowiedz się więcej o IDEA i Instytucie Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie korzystając z poniższych stron internetowych:

www.ideadigital.eu

https://www.facebook.com/IDEA-107568734164562/

https://www.youtube.com/channel/UCJ_ODjJvtQtGoOe7btPqAUA

www.ibaf.edu.pl

www.wsiz.edu.pl

https://www.facebook.com/IBAFrzeszow/

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt