Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Dynamiczne otoczenie przedsiębiorstw, wszechobecna digitalizacja, rozwijające się rynki wymuszają nie tylko zmiany w zakresie kompetencji merytorycznych, którymi powinni się charakteryzować pracownicy branży finansowej (https://www.thebalancecareers.com/finance-skills-list-2062397), lecz także modyfikują hierarchię pożądanych przez pracodawców umiejętności miękkich (http://www3.weforum.org/docs/WEFFutureofJobs2020.pdf). Merytoryczna wiedza finansowa oraz umiejętności miękkie pozostają w symbiozie. Fakt ten podkreśla raport Future of Jobs 2020, który nie tylko wskazuje na luki w umiejętnościach miękkich wśród pracowników, ale również prognozuje ich najbardziej pożądaną strukturę do roku 2025. Zgodnie z wykonaną prognozą najważniejszymi umiejętnościami miękkimi w najbliższym czasie będą: myślenie analityczne, aktywne uczenie się oraz rozwiązywanie złożonych problemów. Ich połącznie z wiedzą merytoryczną z zakresu finansów przestaje być czymś wyjątkowym i w coraz większym stopniu staje się niezbędnym zestawem atrybutów, którymi powinien charakteryzować się pracownik branży finansowej.


Dostrzegając ten fakt pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych przygotowali projekt ESSENCE (http://projectessence.eu/index.php), mający na celu wzmacnianie umiejętności miękkich studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy. Jego pierwszą odsłoną jest mapowanie umiejętności miękkich zwiększających szanse na zatrudnienie. Zespół Instytutu wraz z partnerami z zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych rozpoczął ankietyzację, której celem jest diagnoza potrzeb europejskich rynków pracy w zakresie umiejętności miękkich. Zebrany i opracowany materiał źródłowy stanowić będzie podstawę konstrukcji materiałów edukacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane deficyty umiejętności miękkich.


Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie na stronie Instytutu, a także kanałach projektu ESSENCE w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/Essence-107956864669490) oraz YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA).

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt