Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Pracodawca poszukujący nowego pracownika zwraca uwagę na umiejętności twarde, jak np.: posiadanie certyfikatów, znajomość języków obcych, posiadanie prawo jazdy na daną kategorię czy obsługa konkretnych programów komputerowych, ale coraz częściej także na umiejętności miękkie. Dowodzą tego m.in. treści ogłoszeń o pracę, ale także rozliczne badania i raporty diagnozujące rynek pracy. Jako pierwsze przedstawione są kompetencje twarde, wymagane w na danym stanowisku. Umiejętności miękkie podawane były w CV do niedawna jako dopełnienie profilu osobowego kandydata do pracy. Aktualnie ich rola i znaczenie znacząco wzrosły. Do najczęściej wymienianych umiejętności miękkich w CV należą umiejętności interpersonalne takie jak: komunikacja, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów, a także kompetencje osobiste m.in. związane z zarządzaniem własnym czasem, kreatywnością oraz radzeniem sobie z presją czasu (https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kompetencje-miekkie-u-pracownika,przyklady,test_pr-1964.html).

Z analizy ManpowerGroup wynika, że niedobór kompetencji miękkich wśród pracowników w ciągu ostatnich lat nie malał, lecz wzrastał. 35% firm ma bowiem trudności z pozyskaniem pracowników, którzy odznaczają się takimi cechami jak rzetelność, samodyscyplina, a także poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania. Więcej niż ¼ organizacji uważa, że na rynku pracy widnieje deficyt umiejętności takich jak logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów. W 28% badanych podmiotów problem dotyczy także umiejętności przejmowania inicjatywy przez pracowników. Krytyczne myślenie i zdolności analityczne są także rzadkością u kandydatów do pracy (twierdzi 26% ankietowanych przedsiębiorców), podobnie jak odporność na stres i elastyczne rozwiązywanie zadań (24% wskazań) (https://brief.pl/deficytowe-kompetencje-miekkie-jakich-umiejetnosci-wedlug-pracodawcow-brakuje-na-rynku-pracy-raport/).

Problem ten został dostrzeżony przez pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych, a jego rozwiązaniem jest projekt ESSENCE (http://projectessence.eu/index.php). Projekt pomaga studentom oraz absolwentom wzmocnić swoje umiejętności miękkie przed wejściem na rynek pracy. Realizacja tak sformułowanego celu jest możliwa za sprawą przeprowadzonego mapowania kompetencji miękkich, a następnie w oparciu o tak przeprowadzoną diagnozę opracowaniu zestawu narzędzi edukacyjnych służących podnoszeniu i rozwijaniu posiadanych kompetencji miękkich.

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie na stronie Instytutu (https://ww.facebook.com/IBAFrzeszow), a także kanałach projektu ESSENCE w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/projectessence.eu) oraz YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA).

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt