Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

 

Wniosek na realizację  projektu pt. „Restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016 – 2019” uzyskał pozytywną ocenę zespołu ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został zaklasyfikowany do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka – moduł: wsparcie monografii naukowych”. Efektem projektu jest wydanie autorskiej monografii naukowej dr Ulyany Zaremby i upowszechnienie wyników prowadzonych przez autorkę badań naukowych. Zdaniem oceniających „monografia ma nowatorski charakter i cechuje się oryginalnym ujęciem. Prezentowane wyniki badań stanowią novum. Pod tym względem monografia została oceniona bardzo wysoko przez recenzentów”.

Monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Jest to pierwsza publikacja tak szeroko i szczegółowo omawiająca tematykę restrukturyzacji sądowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomiczno-prawnym. Głównym walorem tej pracy są wyniki badania wpływu kondycji finansowej przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością (bądź już niewypłacalnych) na przebieg i sposób zakończenia postępowań restrukturyzacyjnych. Badaniem objęto wszystkie spółki kapitałowe i osobowe, wobec których w okresie 2016-2019 otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. Dodatkowo w monografii został zaprezentowany bogaty materiał statystyczny i faktograficzny dotyczący skali upadłości i restrukturyzacji na tle danych o demografii przedsiębiorstw w Polsce. Wielowymiarową analizę zjawiska upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw dokonano w perspektywie różnych cech podmiotów: rodzaju prowadzonej działalności, formy organizacyjno-prawnej, zróżnicowania regionalnego, cyklu i długości życia podmiotu. Książka może się okazać wartościową lekturą nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, ale też dla praktyków prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Monografia zostanie opublikowana nakładem wydawnictw: Oficyna Wydawnicza ASPRA oraz Wydawnictwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dofinansowanie z programu 20 601 zł. Całkowita wartość projektu 24 201 zł.

Numer wniosku: DNM/SN/514972/2021

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt