Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Wniosek na realizację  projektu pt. „Restrukturyzacja sądowa przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016 – 2019” uzyskał pozytywną ocenę zespołu ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został zaklasyfikowany do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka – moduł: wsparcie monografii naukowych”. Efektem projektu jest wydanie autorskiej monografii naukowej dr Ulyany Zaremby i upowszechnienie wyników prowadzonych przez autorkę badań naukowych. Zdaniem oceniających „monografia ma nowatorski charakter i cechuje się oryginalnym ujęciem. Prezentowane wyniki badań stanowią novum. Pod tym względem monografia została oceniona bardzo wysoko przez recenzentów”.

Monografia zostanie opublikowana nakładem wydawnictw: Oficyna Wydawnicza ASPRA oraz Wydawnictwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Plik:Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.svg – Wikipedia, wolna  encyklopedia

Numer wniosku: DNM/SN/514972/2021

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt