Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W dniach 8-14 listopada 2021 r., odbyła się 14. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Polska jest jednym z tych krajów, który od początku był zaangażowany w tę globalną inicjatywę. Tego roku wszystkie województwa uczestniczyły w projekcie. W rezultacie na terenie kraju odbyło się ponad 1000 wydarzeń (https://www.firma.egospodarka.pl/172850,Przedsiebiorczosc-dla-kazdego-Swiatowy-Tydzien-Przedsiebiorczosci-8-14-listopada-2021,1,94,1.html).

W tym roku hasłem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości był „Biznes jutra”. Dzięki temu wydarzeniu w ponad 170 krajach odbyły się tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i warsztatów. Wydarzenie ma za zadanie promować świadomy rozwój zawodowy i aktywną postawę wobec życia (https://gazetawroclawska.pl/biznes-jutra-to-haslo-14-edycji-swiatowego-tygodnia-przedsiebiorczosci-co-przygotowano-we-wroclawiu/ar/c3-15892191).

Ze względu na zmieniające się trendy w biznesie wywołane pandemią COVID-19 w trakcie tegorocznej edycji skupiono się na tematach związanych z organizacją pracy (https://pracodawcyrp.pl/patronaty-prp/xiv-edycja-swiatowego-tygodnia-przedsiebiorczosci-biznes-jutra-8-14-listopada-2021) i potrzebą rozwijania umiejętności (w ty w szczególności kompetencji miękkich) przez pracowników. W szczególności w ostatnim okresie zauważono znaczące braki w sferze tych kompetencji. Deficyty te dotyczą umiejętności adaptacji do zmian (34%), odwagi w działaniu w nowej sytuacji (28%), innowacji i kreatywności (34%), proaktywności (25%), siły i odporności psychicznej (28%) oraz samoorganizacji w pracy (26%). Pracodawcy wskazali także na brak takich umiejętności jak zarządzanie zespołem (16%), szybkie uczenie się (14%), a także umiejętności informatycznych (13%), które były kluczowe podczas pracy online (https://www.prawo.pl/kadry/nowe-kompetencje-pracownikow-potrzebne-w-pracy-zdalnej-nowa,501788.html).

Instytut Badań i Analiz Finansowych dostrzegając luki w obszarze kompetencji miękkich przygotował projekt ESSENCE (http://projectessence.eu/index.php), którego zadaniem jest wzmacnianie w/w umiejętności wśród pracowników mających trudności w zmianie trybu pracy na online. Natomiast za zmniejszanie luk w braku kompetencji cyfrowych odpowiedzialny jest projekt “IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness”, mający na celu podniesienia umiejętności informatycznych wśród pracowników oraz osób wchodzących na rynek pracy.

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie ESSENCE na stronie Instytutu, a także w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/Essence-107956864669490) oraz na kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA). Z kolei najnowsze raporty i aktualności na temat projektu IDEA są dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony projektu: https://www.ideadigital.eu/index.php oraz w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/IDEA-107568734164562/).

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt