Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Financial Internet Quarterly został wprowadzony na listę czasopism punktowanych. To już drugi w tym roku sukces czasopisma wydawanego przez WSIiZ w Rzeszowie. W listopadzie bieżącego roku Financial Internet Quarterly został zatwierdzony przez prestiżowy serwis Clarivate Analytics i uwzględniony w Emerging Sources Citation Index Web of Science (ESCI WoS). Obecność czasopisma w bazach takich jak ERIH+, ESCI WoS, a obecnie również na liście MEiN stanowią potwierdzenie skuteczności strategii rozwoju czasopisma i sukcesów w działaniach na rzecz jego umiędzynarodowienia.

 

Poniżej załączamy link do komunikatu. Financial Internet Quarterly wymieniony jest na stronie 1975, pod numerem ewidencyjnym 31579.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt