Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

Wspieranie budowania własnego potencjału oraz rozwoju zawodowego studentów

Globalny rynek pracy przestawia się w kierunku większej uwagi na umiejętności „miękkie” aniżeli umiejętności „techniczne” w waloryzacji młodych talentów i rekrutacji. Ten fakt potwierdzają analizy w przeprowadzonym przez partnerów w 2021 roku badaniu, którego wyniki dostępne są nieodpłatnie pod adresem: http://projectessence.eu/mapping.php. Na podstawie ustaleń (tj. najbardziej pożądanych z perspektywy zatrudnialności umiejętności miękkich) partnerzy ESSENCE przygotowują programy szkoleniowe, które mogą pomóc studentom w zdobyciu nowych kompetencji miękkich dla ich konkurencyjności na rynku pracy.

Programy nauczania obejmują siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ułatwienie procesu uczenia się przez studentów, a także pracy na przygotowanym materiale przez trenerów, profesorów i nauczycieli. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie jest odpowiedzialna za wniesienie wkładu w tworzenie materiału szkoleniowego, do którego należą następujące bloki tematyczne:

  • Rozwiązywanie złożonych problemów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska)
  • Komunikacja i współpraca: Internet Web Solutions (Hiszpania)
  • Inteligencja emocjonalna: IDP European Consultants (Włochy)
  • Krytyczne myślenie: Institute de Haute Formation aux Politique Communautaires (Belgia)
  • Ocena i podejmowanie decyzji: University of Economics, Varna (Bułgaria)
  • Kreatywność: University of Dubrovnik – Department of Economics and Business (Chorwacja)
  • Elastyczność poznawcza: Stockholm School of Economics (Łotwa)

 

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE. Podobnie, jak pozostałe materiały zostaną zamieszczone na oficjalnej otwartej platformie zasobów edukacyjnych (OER) projektu – podkreśla prof. WSIiZ, dr hab. Tomasz Skica – koordynator projektu ESSENCE.

Głównym celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Obejmuje siedem organizacji z siedmiu krajów UE, reprezentujących wiele różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego objętych skalą i zakresem projektu, w tym m.in. społeczeństwo obywatelskie, sektory publiczny i prywatny, a także trzeci sektor, zatrudnialność, środowisko akademickie oraz badania naukowe.

Więcej informacji na temat ESSENCE:
https://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt