Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

Wiele organizacji koncentruje się na zarządzaniu wydajnością i szkoleniach z wiedzy o produktach, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na sprzedaż firmy. Często nie dostrzegają one jednak, jak ważne są umiejętności miękkie mimo, iż umiejętności takie jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i problemów leżą u podstaw każdego aspektu działalności biznesowej. Na każdym stanowisku pracownicy muszą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, aby poprawić statystyki obsługi klienta i zbudować silniejszą współpracę wewnątrz zespołu. To tylko przykładowe korzyści wynikające z doskonalenia umiejętności miękkich w pracy.


Jednym ze skutków wzmacniania umiejętności miękkich jest poprawa wydajności i produktywności pracowników. Pracownicy są w stanie efektywniej zarządzać swoim czasem i z łatwością przedstawiać swoje pomysły pozostałym członkom zespołu. Pozwala to przyspieszyć czas realizacji zadań. Tworzy się silniejsza dynamika zespołu, dzięki umiejętnościom interpersonalnym, a także dzięki lepszej współpracy. Członkowie zespołu rozumieją swoją rolę w firmie i pracują razem, aby osiągnąć wspólnie wyznaczone cele. Klienci z kolei doceniają fakt, że sprzedawcy podchodzą do nich w sposób empatyczny i próbują dopasować oferowany produkt do indywidualnych potrzeb każdego z nich (https://elearningindustry.com/soft-skills-in-the-workplace-benefits).


Aby rozwijać w/w korzyści i wiele innych wynikających z doskonalenia umiejętności miękkich Instytut Badań i Analiz Finansowych realizuje projekt ESSENCE (http://projectessence.eu/index.php), którego zadaniem jest przeprowadzenie mapowania kompetencji miękkich, a następnie w oparciu o tak przeprowadzoną diagnozę opracowanie zestawu narzędzi edukacyjnych służących podnoszeniu i rozwijaniu posiadanych kompetencji miękkich. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i jego efektami za pośrednictwem strony Instytutu Badań i Analiz Finansowych (https://ww.facebook.com/IBAFrzeszow), a także kanałów projektu ESSENCE w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/projectessence.eu)
oraz YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA).

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt