Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Ponad 215 tysięcy złotych przyznało Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie programu badawczego pt. „Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”, który będzie realizowany przez zespół pod kierownictwem dr. Wojciecha Misiąga, prof. WSIiZ.

Projekt ten jest kontynuacją badań nad mechanizmami publicznego wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich podjętych przez wykładowców WSIiZ w 2020 roku.

Przeprowadzone do tej pory badania pozwoliły na sformułowanie dwóch bardzo istotnych wniosków dotyczących wspierania rolnictwa i wspierania rozwoju obszarów wiejskich oraz konieczności opracowania jednolitego programu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, określającego – z poszanowaniem dla konstytucyjnej zasady pomocniczości – strategiczne cele i kierunki interwencji państwa w analizowanym obszarze.

Jaki jest cel Koncepcji zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich?

Jak informuje dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ: Celem drugiego, rozpoczynanego obecnie etapu badań, będzie sformułowanie nowej koncepcji publicznego wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, integrującego instrumenty służące zarówno rozwojowi rolnictwa, jak i rozwojowi cywilizacyjnemu obszarów wiejskich, prowadząc w ostatecznych efekcie do poprawy efektywności rolnictwa i zapewnienia produkcji zdrowej żywności metodami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Profesor Misiąg dodaje: Planowane rekomendacje obejmą sześć podstawowych obszarów: system finansowy JST, pomoc krajową dla rolnictwa i obszarów wiejskich, strategię wykorzystania środków UE, jakość artykułów rolnych i żywności, rynki rolne oraz ochronę środowiska.

Projekt pt. „Koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” potrwa 10 miesięcy i realizowany będzie przez zespół pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w składzie: dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ (kierownik projektu), dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ, dr Mirosława Braja, dr Jacek Rodzinka, mgr Karolina Palimąka, Jan Misiąg.

Autorzy koncepcji przewidują, że końcowy raport podsumowujący przeprowadzone badania będzie opublikowany pod koniec 2022 roku.

Projekt został dofinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt