Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

29.03.2023 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się debata ekspercka „Demografia a system emerytalny” zorganizowana przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, w której jednym z ekspertów był dr Jacek Rodzinka. Debata miała na celu przedstawienie diagnozy sytuacji demograficznej Polski oraz świata, a następnie wypracowanie rekomendacji pozwalających na zmianę lub przynajmniej spowolnienie obserwowanych trendów.


W wydarzeniu jako eksperci uczestniczyli: prof. dr hab. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Łukasz Wacławik z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz dr Jacek Rodzinka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Po prezentacji wyników badań ekspertów uczestniczących w debacie odbyła się dyskusja z przybyłą na debatę publicznością, którą stanowili posłowie na sejm i senatorzy oraz zainteresowane osoby.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt