Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Analizy i obserwacje rynku pracy wskazują, że globalny rynek pracy przy ocenie kompetencji młodych talentów w procesie rekrutacji przestawia się w kierunku większej uwagi na umiejętności „miękkie” niż umiejętności „techniczne”.
 
Zespół z Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ  wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Belgii, Bułgarii oraz Łotwy opracował, w ramach projektu ESSeNCE, zestaw siedmiu kursów poświęconym kompetencjom niezbędnym na współczesnym rynku pracy, dostępnych bezpłatnie online. Przygotowane materiały obejmują nie tylko materiały teoretyczne, ale przede wszystkim są wzbogacone o przykłady, dobre praktyki, studia przypadku, jak również grę decyzyjną.
 
Głównym celem projektu ESSeNCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój oraz wzbogacenie ich umiejętności miękkich. Zestaw umiejętności składający się na opracowany materiał jest dostosowany do aktualnej sytuacji na rynku pracy, gdyż opiera się na przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu badaniach wśród pracodawców i przedstawicieli działów HR, którzy zgłaszali braki u kandydatów w zakresie poniższych kompetencji (wyniki raportu dostępne są na stronie projektu: https://projectessence.eu/mapping.php).
 
Przygotowane moduły tematyczne obejmują, takie kompetencje jak:
  • Elastyczność poznawcza, 
  • Rozwiązywanie problemów złożonych,
  • Koordynacja i współpraca, 
  • Kreatywność, 
  • Krytyczne myślenie,
  • Inteligencja emocjonalna, 
  • Ocena i podejmowanie decyzji.
 
Wszystkie materiały szkoleniowe zostały opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE. Materiały dostępne pod linkiem: https://projectessence.eu/toolkits.php 
 
Obecnie materiały są dostępne w ramach testowania i oceny  w celu ich dopracowania, tak aby zapewnić ich lepszą spójność z podstawowymi potrzebami i lukami w treściach szkoleniowych zidentyfikowanymi na podstawie ustaleń badawczych konsorcjum projektu.
 
Zachęcamy serdecznie do zaglądania i korzystania z otwartej platformy edukacyjnej ESSeNCE oraz dzielenia się swoją opinią przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza opinii dostępnego przy każdym kursie. 
 
Projekt ESSeNCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability to międzynarodowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych we współpracy z sześcioma ośrodkami o różnym profilu. Nadrzędnym celem projektu ESSENCE jest rozwijanie przez studentów, absolwentów, stażystów i pracowników umiejętności miękkich, które pomogą im zdobyć przewagę konkurencyjną na zglobalizowanym rynku pracy.

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt