A A A

Cart

Friday, 22 February 2019

IBAF seminars for JST

20 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria u Ekonomistów”. Tym razem seminarium poświęcone było algorytmom podziału środków publicznych.

Seminarium poprowadzone przez kierownika projektu badawczego, prof. nadzw. dr Wojciecha Misiąga, było podsumowaniem badania, którego celem było ustalenie faktycznych zasad i priorytetów polityki regionalnej w Polsce.

Friday, 22 February 2019