Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

O Instytucie

 

IBAF oferta

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką naukowo-badawczą Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp., projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw a także doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Pracownicy Instytutu posiadają specjalistyczną wiedzę i wysokie kwalifikacje, potwierdzone uzyskanymi stopniami i tytułami naukowymi, oraz duże doświadczenie praktyczne, w tym m.in. w realizacji projektów na styku nauki i biznesu.

Przedmiotowy zakres działania

  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rynki finansowe
  • Bankowość

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instytutu 
Folder informacyjny

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt