Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

ISEE 2

 

W dniach 7-8 listopada 2019 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium naukowe pn. International Science Exploration Event (ISEE2019). Wzięły w nim udział osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości. W murach Uczelni gościliśmy 53 osoby, wśród których znaleźli się naukowcy reprezentujący 14 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. W gronie 29 prelegentów znaleźli się przedstawiciele nauki mający doświadczenie w międzynarodowych badaniach dedykowanych przedsiębiorczości. Wśród nich 12 osób reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe. W ISEE2019 udział wzięli również przedstawiciele Global Entrepreneurship Monitor (GEM) oraz Regional Studies Association (RSA), a także osoby współtworzące zespoły redakcyjne renomowanych czasopism naukowych: Regional Studies oraz Small Business Economies.

 

Patronat merytoryczny wydarzeniu udzieliły takie instytucje jak:

 • Towarzystwo Ekonomistów Polskich o. Rzeszów,
 • Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego,
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego,
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Prezydenta Miasta Rzeszowa,
 • University of Tartu (Estonia),
 • Comenius University in Bratislava (Słowacja),
 • Regional Studies Association,
 • Regional Studies Association Sekcja Polska.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: rozgłośnia radiowa Polskie Radio Rzeszów oraz finansowe czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly (https://finquarterly.com/).

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele następujących ośrodków naukowych:

 • Aston University, Wielka Brytania
 • Comenius University in Bratislava, Słowacja
 • University of Tartu, Estonia
 • Friedrich Schiller University Jena, Niemcy
 • King’s College London, Wielka Brytania
 • Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rosja
 • School of Economics and Business in Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
 • University of Reading, Wielka Brytania
 • University of Sannio, Włochy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Gdański, Polska
 • Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 

 

Dwudniowe wydarzenie miało na celu upowszechnienie na forum krajowym i międzynarodowym najnowszych wyników badań nad wspieraniem inicjatyw gospodarczych przez władze samorządowe szczebla lokalnego w Polsce, Estonii oraz Słowacji. Seminarium „International Science Exploration Event 2019” umożliwiło skupienie uwagi na czynnikach sprawczych przedsiębiorczości i jej roli w perspektywie regionalnej, przyczyniając się do wypracowania płaszczyzny łączącej przedsiębiorczość z rozwojem lokalnym i regionalnym w krajach współtworzących projekt ISEE2019. Założony cel udało się zrealizować dzięki międzynarodowemu gronu prelegentów i uczestników konferencji, którzy prezentowali autorskie wyniki badań, dla których wspólnym tematem było wspieranie przedsiębiorczości. W kolejnym roku cel projektu zostanie dopełniony o publikację wyników prezentowanych badań m.in. w formie dwóch monografii naukowych (polsko- i anglojęzycznej), dedykowanych procesom wspierania przedsiębiorczości w Polsce, Estonii oraz Słowacji.

 

ISEESeminarium International Science Exploration Event 2019 jest zadaniem finansowanym w ramach umowy nr 532/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Udział w seminarium naukowców z wielu państw oraz wsparcie merytoryczne instytucji naukowych, pozwoliły rozszerzyć perspektywę postrzegania przedsiębiorczości. Dzięki tak szerokiemu gronu odbiorców (zarówno słuchaczy jak i prelegentów), powstała szansa na prezentację wyników polskich badań naukowych poza granicami kraju, rozwijanie kontaktów badawczych, pogłębianie współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych Słowacji i Estonii, a także pozostałych krajów reprezentowanych przez naukowców uczestniczących w International Science Exploration Event 2019. Wydarzenie pozwoliło również na zbadanie możliwości transpozycji najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorczości pomiędzy krajami uczestniczącymi w ISEE2019, zwłaszcza pomiędzy Polską, Słowacją i Estonią. ISEE2019 stworzyło podstawy nie tylko dla rozwijania koncepcji międzynarodowych badań naukowych, lecz także przygotowywania wspólnych projektów naukowo – badawczych oraz aplikacji o środki finansowe na ich realizację.

 

 

 

Post Event Raport ISEE 2019 POBIERZ RAPORT

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium ISEE 2019  GALERIA

Raporty

Publikacje

Kontakt

 • Kontakt