Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Financial Internet Quarterly dbając o rozwój pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację dwuletniego projektu zakładającego zwiększenie umiędzynarodowienia czasopisma. W ramach otrzymanej dotacji możliwe będzie unowocześnienie strony internetowej kwartalnika wraz z jednoczesnym wprowadzeniem elektronicznego systemu ułatwiającego nabór i zarządzanie nadsyłanymi publikacjami naukowymi. Zaimplementowane rozwiązania informatyczne ułatwią pracę zespołowi redakcyjnemu, a z drugiej strony zwiększą komfort autorów w zakresie współpracy z kwartalnikiem. Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania nadsyłanymi publikacjami pozwoli na dostosowanie kwartalnika do najlepszych standardów międzynarodowych oraz praktyk czasopism listy filadelfijskiej. Ponadto, zaplanowane działania projektowe pozwolą na poszerzenie grona Rady Programowej oraz recenzentów zagranicznych, nawiązanie współpracy z podmiotami, dzięki którym możliwe będzie rozszerzenie zasięgu czasopisma oraz dotarcie do nowego grona potencjalnych autorów.

e-Finanse otrzymały finansowanie ramach umowy 725/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z aktualnym numerem czasopisma znajdującym się pod poniższym linkiem http://www.e-finanse.com/.

Logo MNiSW


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt