Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Analiza działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w oparciu o Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie zleciło Instytutowi Badań i Analiz Finansowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wykonanie analizy działań informacyjno – promocyjnych realizowanych w oparciu o Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji zlecenia przygotowane zostały trzy raporty:

 • Raport metodologiczny.
 • Raport badawczy.
 • Raport z analizy eyetrackingowej strony www.rpo.podkarpackie.pl.

Realizując zlecenie wykorzystane zostały następujące metody/techniki badawcze:

 • Analiza danych zastanych (desk research).
 • Analiza lingwistyczno-semiotyczna materiałów na stronach www.rpo.podkarpackie.pl oraz treści publikowanych na portalu społecznościowym Facebook Zmieniamy Podkarpackie z RPO WP, oparta na 3 elementach:
  • analiza z wykorzystaniem indeksu czytelności FOG,
  • analiza proporcji między rzeczownikami a czasownikami użytymi w tekście,
  • analiza słów kluczy.
 • Badanie ankietowe – analiza wyników badania ankietowego z uczestnikami szkoleń zorganizowanych przez Zamawiającego dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WP 2014-2020, zgodnie z zapisami RPD.
 • Badanie PAPI z uczestnikami konferencji/imprez/eventów zorganizowanych przez Zamawiającego w 2018 roku.
 • Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) – wywiady przeprowadzone z uczestnikami szkoleń i działań edukacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w 2018 r.

Zlecenie zrealizowane zostało w okresie 21 czerwca 2018 r. do 15 stycznie 2019 r., wartość zlecenia 35500 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych netto), 43665 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych brutto).

Referencje Urząd Wojewódzki Województwa Podkarpackiego


Raporty

Publikacje

Kontakt

 • Kontakt