Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Eksperci Instytutu Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotowali na zlecenie Gminy Łańcut ekspertyzę pt.: „Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Gminie Łańcut”.


Zakres czasowy opracowania został określony na lata od 2015 do 2019 (włącznie) i uwzględniał analizę:

  • organizacji GOPS;
  • zadań wykonywanych przez GOPS;
  • zatrudnienia w GOPS;
  • zarządzania realizacją zadań publicznych wykonywanych przez GOPS.

Zakres podmiotowy ekspertyzy zgodnie ze stanowiskiem Władz Gminy Wiejskiej Łańcut objął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Łańcucie oraz jednostki organizacyjne Gminy Wiejskiej Łańcut w zakresie w jakim odpowiadają one za realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

lancut

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt