Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Projekt Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE (IDEA) został przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych we współpracy z Uniwersytetem w Dubrowniku oraz partnerami z takich krajów jak Słowacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia i Belgia (instytucje pochodzące z różnych środowisk – biznes/ICT, instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje pozarządowe).

Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych w obszarze potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności dotyczących przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie, a tym samym do redukcji deficytu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenia szans na zawodowy sukces studentów. Cel ten jest realizowany przez połączenie badań, szkoleń, workshopów oraz narzędzi nakierunkowanych na umiejętności cyfrowe.

Rezultaty realizowanego projektu zostaną upowszechnione poprzez platformę typu open access opracowaną w siedmiu językach i zawierającą: studia przypadków, najskuteczniejsze praktyki wraz z wnioskami oraz zestaw praktycznych zaleceń i narzędzi wykorzystywanych do nauczania kompetencji cyfrowych. Zakładanym efektem jest podniesienie świadomości potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Długofalowym celem projektu jest natomiast zwiększenie aktywności zawodowej studentów poprzez kształtowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych.

Partnerzy projektu:

University of Dubrovnik, Department of Economics and Business Economics (Chorwacja)                     logo idea
IDP SAS (Włochy)
Internet Web Solutions (Hiszpania)
Comenius University in Bratislava (Słowacja)
Malgrande Solutions (Rumunia)
Institute of Economics, Zagreb (EIZ) (Chorwacja)
Hrvatski Telekom (Chorwacja)
IHF, Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires Asbl (Belgia)

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: https://www.ideadigital.eu         

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt