Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Instytut Badań i Analiz Finansowych przygotował ekspertyzę mającą na celu dokonanie oceny gospodarki budżetowej prowadzonej przez władze miejskie Krynicy-Zdroju na przestrzeni lat 2002-2010. Ekspertyza stanowić będzie podbudowę dla projekcji kierunków polityki budżetowej realizowanej przez władze obecnej kadencji i składa się z siedmiu wymienionych poniżej części.

Cześć Pierwsza: Koncepcja i tło projektowanych analiz
Cześć Druga: Trafność planowania budżetowego
Cześć Trzecia: Analiza dochodów budżetowych
Część Czwarta: Analiza wydatków budżetowych
Część Piąta: Analiza parametryczna wskaźników budżetowych
Część Szósta: Kształtowanie dochodów własnych
Część Siódma: Rekomendacje

Autorami opracowania są:

dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych,
dr Jacek Rodzinka – ekspert z zakresu ubezpieczeń,
dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa finansowego.

Poniżej zamieszczamy rekomendację otrzymaną od Burmistrza Krynicy - Zdroju.

Rekomendacja Burmistrz Krynicy-Zdroju


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt