Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

GMC jest największą na świecie symulacją biznesową. Krajowe edycje przedsięwzięcia odbywają się obecnie w 33 miejscach na świecie (więcej informacji: www.worldgmc.com).

W konkursie startują zespoły (3-5 osób) tworzone przez studentów (II – V rok studiów) oraz reprezentantów firm. Każda drużyna przyjmuje rolę zarządu wirtualnego przedsiębiorstwa i, co za tym idzie, odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Podstawowym kryterium wygranej w konkursie jest osiągnięcie najwyższej ceny akcji na wirtualnej giełdzie.

Koordynatorem konkursu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest Pan Paweł Bochenek - pracownik IBAF. W XII edycji konkursu udział wzięła drużyna złożona z członków koła naukowego „FLOW”, działającego przy Instytucie.

23


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt