Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W ramach Programu "Index Plus" ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od połowy grudnia 2010 r. do końca 2011 roku, redakcja "e-Finansów" realizowała projekt pt. "Umiędzynarodowienie i unowocześnienie Finansowego Kwartalnika e-Finanse".

Projekt miał na celu popularyzowanie treści związanych z polskimi dokonaniami w dziedzinie nauki w środowisku zagranicznych naukowców. Unowocześnienie wydawnictwa i otwarcie go na świat możliwe było dzięki finansowaniu prac podejmowanych m.in. w celu pozyskania i utrzymania recenzentów i nowych członków rady programowej z zagranicy. W ramach Programu "Index Plus" wspierającego całe przedsięwzięcie możliwe było także udoskonalenie redakcji "e-Finansów" od strony informatycznej.

Skutki zrealizowanego projektu to przede wszystkim wzrost zainteresowania środowiska naukowego z zagranicy polskimi osiągnięciami badawczymi, a co za tym idzie – zwiększenie cytowalności "e-Finansów" oraz wzrost znaczenia kwartalnika w rankingach międzynarodowych.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt