Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Instytut Badań i Analiz Finansowych wycenił 49% udziałów Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita w Presspublice Sp. z o.o., wydawcy czołowego polskiego dziennika, „Rzeczpospolitej”. Wyceny dokonano trzema metodami – dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), majątkową (skorygowanych aktywów netto) i porównawczą (podejście sektorowe, model wieloczynnikowy).


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt