Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Instytut Badań i Analiz Finansowych opracował wycenę FH Hydro Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Wartość wycenianego przedsiębiorstwa została oszacowana dwoma metodami – dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz majątkową (skorygowanych aktywów netto).


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt