Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Opracowanie miało na celu zbudowanie średnio i długookresowej strategii podatkowej dla Gminy Krynica-Zdrój. Przedmiotowa strategia pozwoliła na kompleksowe ujęcie problematyki wykorzystania podatków oraz opłat lokalnych w ich funkcji stymulacyjnej umożliwiając przy tym rewizję dotychczasowego podejścia do kształtowania gminnej polityki podatkowej. Zaproponowane w strategii rozwiązania zapewnią stabilizację i przejrzystość polityki w obszarze obciążeń fiskalnych w Gminie, wzmacniając przy tym długofalowe pozytywne efekty uporządkowanego podejścia do kształtowania wydajności źródeł wpływów podatkowych.

Autorami opracowania są:

dr Tomasz Skica – ekspert z zakresu finansów publicznych
dr Andrzej Kiebała – ekspert z zakresu prawa finansowego.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt