Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Instytut Badań i Analiz Finansowych zorganizował pierwszą z cyklu Forum Idei Finansowych konferencję pod tytułem „Edukacja finansowa wczoraj, dziś i jutro. Czy Polacy są przygotowani do inwestowania?”. Konferencja odbyła się 13 grudnia 2011 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, które jest częścią kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oba miejsca zostały połączone ze sobą za pomocą videomostu.

Na konferencji pojawiło się wiele wybitnych osobowości ze świata finansów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

  • prof. dr hab. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. Javed Ghulam Hussain (Birmingham City University)
  • dr Lidia Adamska (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
  • dr Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich)
  • Piotr Kuczyński (Główny Analityk Xelion Doradcy Finansowi)
  • Marcin Mróz (Główny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska SA)
  • Fiona Harvey (Market Director - Performance & Emerging Markets, CIMA)
  • Łukasz Tarnawa (Główny Ekonomista BOŚ Bank SA)


Po wystąpieniu prelegentów odbył się panel dyskusyjny. Poruszono w nim tematy odpowiedzialności komentatorów ekonomicznych i ich wpływu na rynki światowe. Sporo uwagi poświęcono też procesowi nauczania, zwrócono uwagę na błędy popełniane w procesie nauczania, podkreślono konieczność kształcenia umiejętności selekcjonowania i analizowania faktów oraz sprawnego ich weryfikowania.

Podczas konferencji zaprezentowane zostało także Laboratorium Finansowe należące do Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie oraz programy edukacyjne oferowane przez IBAF.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt